Induló tantermi B, A2 és A kategória tanfolyam időpontjai!

INTERNETES TANFOLYAM
folyamatosan, indul.

2018 Tantermi tanfolyamok
Komló Komló Sásd
Február 2   Február 2
Április 5   Április 5
Június 7   Június 7
Július 5    
Augusztus 9   Augusztus 9
Október 4   Október 4
December 13   December 13

 

Oktatók: Megnézem!

 

 

AKCIÓ!


Elméleti képzés díjából,
10.000Ft Kedvezményt nyújtunk!*

B kategória

 

A tanfolyamra való felvétel feltételei:
- 16,5 életév betöltése,
- egészségügyi alkalmasság igazolása, ( háziorvosnál - 7.200 Ft)

 

A tanfolyamra való felvétel módja
- Jelentkezési lap kitöltése,
- 8 általános végzettség igazolása,
- Írásbeli szerződés,
- Elméleti tanfolyam díjának megfizetése.

 

Elméleti oktatás helyszínei

- Komló, Trösztépület ( Pécsi út 1. II. em. 204 )
- Sásd, Vendéglátóipari Középiskola ( Sásd , Kossuth L. u. 2.)

 

Elméleti képzés
Az elméleti tanfolyam min. 28 órát foglal magába, amely közlekedési ismeretek, vezetéselmélet és szerkezeti üzemeltetés tantárgyból áll. Az elméleti órák időtartama 45 perc. Elméleti tanfolyam alól felmentést az kaphat aki a magyar nyelvet nem beszéli. Külföldi állampolgár vezetői engedélyének megszerzéséhez hat hónapos tartózkodási engedély szükséges /a beiskolázásnál nem követelmény / A vizsgaigazolás kiadását a Nemzetii Közlekedési Hatóság a sikeres forgalmi vizsga után állítja ki. A vizsgaigazolás és az elsősegély-nyújtási ismeretek igazolásával az okmányirodához kell fordulni a vezetői engedély kiadása céljából.
Kérhető Internetes elméleti oktatás is.

 

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei
- min. 17. életév betöltése előtt 3 hónappal.
- elméleti tanfolyam elvégzése.

 

A gyakorlati képzés
Alapoktatásból és főoktatásból áll. Az alapoktatás kötelező óraszáma 9 óra, amely tartalmazza a rutinfeladatok begyakorlását ( Verseny utcai rutinpályán ) és a biztonsági ellenőrzés elsajátítását.
A főoktatás kötelező óraszáma 20+1 óra, a gyakorlati órák időtartama 50 perc.
Vezetési gyakorlatok kiindulási helye : Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelete (Pécs Hengermalom u. 2.)

A gyakorlati / forgalmi / vizsgára bocsátás feltételei:
-Az alap és a főoktatásban előírt óraszámot levezette.

 

Elsősegély nyújtási ismeretek megszerzésének módja
A tanfolyamot az iskola megszervezi, díja: 10.000 - Ft, vizsgadíja 7.900 – Ft
Az elsősegély-nyújtási tanfolyam alól felmentésben részesülnek: az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi,-fogorvosi,
-gyógyszerészi, az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, védőnői, dietetikusi , mentőtiszti,gyógytornász, egészségügyi szakoktatói, diplomás ápolói, oklevéllel ( képesítéssel ) rendelkezők, közegészségügyi felügyelői-főiskolai szakon végzettek, egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, Továbbá: minden olyan vizsgázó, aki 1984.Január 1-je és 1992. December 31-e között bármely járműkategóriában vezetői engedélyt, valamint segédmotoros kerékpárra, vagy lassú járműre járművezetői igazolványt szerzett, továbbá aki 1969.július 1-je és 1983.december 31-e között "D" járműkategóriára .

 

Választható járműhasználat
A vezetési gyakorlat Hyundai Accent, Opel Astra, Suzuki Liana személygépkocsin történhet.
Saját ( hozott ) gépkocsin történő gyakorlati oktatás esetén az óradíj 5.000 –Ft.

 

Tantárgyak Óraszámok Tandíj Vizsgadíj
Kresz, elmélet
20
35.000 - Ft
4.600 - Ft
Vezetéselmélet
6
9.500 – Ft
Szerkezet és üzemeltetési ismeretek
2
5.500– Ft
Gépkocsi vezetési gyakorlat alapoktatás
9
5.000 – Ft/óra
Gépkocsi vezetési gyakorlat + vizsga
21
5.000 - Ft/óra
11-000– Ft
Összesen:
58
200.000 - Ft
15.600 - Ft

Pót-óra díj megegyezik a mindenkori vezetési óradíjjal .

Átjelentkező tanuló esetén, óradíj: 6.000Ft

Hétvégi oktatás alapóradíj + 1.000Ft

FIGYELEM!!!

Automata- váltós autó óradíj: 6.000Ft

 

A vizsga,-tandíjak megfizetésének módja
Átutalási utalványon történő befizetés /POSTAI CSEKKEN/.

 

Részletfizetés:

1. részlet: elméleti tandíj ( 50.000 Ft ) / - KEDVEZMÉNY* /
2. részlet: a vezetés megkezdésekor 10 óra díj ( 50.000 Ft )
3. részlet: további vezetési gyakorlatok díjai (10 óra 50.000 Ft )
4. részlet: a további vezetési gyakorlatok díja ( 10 óra 50.000 Ft )

 

Hiányzás pótlása és annak költségei
Elméleti tanfolyamról történő hiányzás esetén "pót" óraként saját költségén pótolnia kell a hiányzó órát és a leadott tananyagot. Gyakorlati oktatás során igazolt mulasztás esetében ( 24 órával megelőzően történt lemondás, orvosi igazolás ) az óra átütemezésre kerül. Igazolatlan mulasztás esetén a mindenkor esedékes pót-óradíj kerül felszámításra.

 

Képzési felügyeletet ellátó Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály címe

Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály7630. Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon: +3672/520460

 

A tanuló jogai és kötelezettségei
- a képzéssel kapcsolatos problémáival a képzőszerv felé fordulni,
- észrevételeit panaszkönyvbe rögzíteni,
- a képzést másik autósiskolánál folytatni, miután az addig felmerült díjakat kiegyenlítette,
- ill. többlet befizetéseit visszakövetelte a képzőszervtől, balesetbiztosítást kötni a gyakorlati képzés idejére.

 

Áthelyezés másik képzőszervhez

Az áthelyezési kérelem beadását követő 3 munkanapon belül a szükséges átjelentő lap kiadásra kerül. 20000FT adminisztrációs díj illetve a felhasznált kedvezmények visszafizetése mellett.
Az autósiskola a fel nem használt tandíjat számára visszafizeti.

 

Az ügyfélfogadás rendje
Az ügyfélfogadás időpontja:

Hétfő: 09.00 – 11.00 -óráig, 14-16 -óráig
Csütörtök: 09.00 – 11.00 -óráig,14-16 -óráig

 

Az ügyfélfogadó címe:

7300 Komló, Pécsi út 1. II. em. 204.
Tel.: 72 / 483-968 , 06 30 /994 2483

 

Telephely, levélcím: ROBERTO AUTÓSISKOLA,

Huszár Miklós E.V.
7300 Komló, Pécsi út 1.Tel.: 06 30 / 994 2483

Egyéni vállalkozói nyilvántartási- 52272055

és adószám 68801674122

Atósiskola engedély száma: KVH/876/2018- ITM

Statisztikai adatok NKH adatai alapján:

Vizsga sikerességi mutató 2018.IV.negyedév:

Elmélet: 56.25 %

Gyakorlat: 22.73 %

-------------------------

Átlag képzési óraszám: -%

KÉPZÉSI KÖLTSÉG: 190.000 Ft

 

Huszár Mikós
Roberto Autósiskola
iskolavezető

 

* A kedvezményt kizárólag a teljes (elméleti és gyakorlati képzés) tanfolyamot elvégző tanulóink számára biztosítjuk.

Adatvédelmi nyilatkozat

Lap teteje